Od počátku

 

období po svých

První obrazem doložené vozidlo bylo spíše nosidlo, tenkrát ještě nevěděli co je kolo a jak ho použít, zato lidí bylo

možno použít k čemukoliv. Koně jsou pro pány, ale jizda na koni je únavná a vůbec, vysvětlujte něco koňovi :)

období tření

První náznak pohybu dokola byl oblouk lyžiny saní. Ty vývojově nasadily posun po zemi a dlouhou dobu 

je nic nepřekonalo. Postavili se na nich i všechny pyramidy. Kdyby už tenkrák, alespoň náhodou spadl pod saně

kmen stromu, kdo ví kde by jsme byli dnes... Ale to se stalo až mnohem později.

období kola

Nicméně pohyb valivý byl objeven už skutečně dávno a vývoj ke skutečnému kolu,

které již z příkladnou samozřejmostí používali číňané kolem roku 1500 před n.l. se dral kupředu.

Kolo bylo nenávratně tu a dalším obzorem bádání byl pohon.

Na obrázku níže vidíme vozidlo navržené pro císaře Maxmiliána kolem roku 1459.

Tvoří ho dvojité obří kolo o průměru šesti metrů a na hřídeli (středu kola) byla zavěšena plošina se sedadly.

Pohon zajišťoval, jak jinak, než sloužící poddaný, tedy člověk a s tyčí mimo jdoucí osoba je řidič.

Dalšími hybnými silami byla přirozeně zvířata, počínaje oslem a konče slony.

Dobový dokument nám dává nahlédnout i do váhových kategorií nebo spíše nosností jednotlivých zvířat.

Bohužel ne všechna se osvědčila jako pohon pro vozidlo:

Tedy Ovce nebo koza jsou netáhla :) ale unesou 15kg.

Lama unese 50kg a osel dokonce 80kg.

Ten již se dal zapřáhnout, tedy jeho nostost (tažnost) byla pak mnohem větší.

Samotný kůň pak mohl nést 150kg, pokořen velbloudem zatěžovaným obvikle 200kg,

a bezkonkurenční slon zvládl na zádech až 500kg.

Ale zvířata mají síly omezeně a člověk tedy vhlížel k něčemu co se nedá vyčerpat.

Nebylo to až tak složité, lodě poháněl vítr tak proč ne auta...

 

období zkoumání  -   nové generace pohonu

Lidé chtěli od začátku perpetum mobile a vynalézali roztodivné mechnické pohony s upotřebením lidské síly.

Cílem bylo zrychlit a efektivně využít vezoucího se člověka. Některé výtvory budí úsměv, i když v průběhu času

se lidé vracejí snad ke všemu co, mělo v minulosti jen náznak funkčnosti. 

  

Všechny etapy vývoje nahlíží do historie pro inspiraci. Ne náhodou tomu bylo i v případě páry.

První parní (tryskový) pohon navrhl Isaac Newton v roce 1680. Byl to jen model a pro dopravu osob se

nikdy nevyužil, ale otevíral novou éru zkoumání možností.

Vypadal asi takto:

období páry

Pohon na páru se pak stal opěvovaným vynálezem, i když jízda s takovým vozem byla

přinejmenším velmi nepohodlná. Ne snad kvůli tomu, že rychlost chůze byla nejvyžsí dosaženou,

ale i proto, že kouř, přes který nebylo vidět dopředu ani dozadu, všude kolem dusil lidi i řidiče a pasažéry.

První parní vozidlo mělo tři kola a přední náhon a před každou jízdou se pod kotlem na zemi rozdělal oheň,

který ohřál vodu a s párou pak vozidlo vystačilo na 12 min jízdy.

Při předvádění tohoto stroje došlo vůbec k první historické nehodě,

která paradoxně přispěla ke slávě stroje, protože proboural silnou zeď a nepoškozen mohl pokračovat v jízdě.  

Filmovou rekonstrukci této nehody mámé na zde videu:

Pára jako pohon nenechá spát dodnes spoustu nadšenců. Dnešní parní automobil dosahuje rychlosti přes 240km/h

a vypadá tak futuristicky, že by směle mohl konkurovat betmobilu. Je to velká sláva už kvůli tomu,

že jeho parní kotel váží přes 4 tuny a pára proudí v trubkách o délce 3km!  Tahle "pomalá raketa"

měří na délku cca 7m, což je mimochodem stejně jako první parní automobil.

Tedy ještě srovnání vývoje za cca 200let:

Rychlost.........5km/h                                            Rychlost............240km/h

Obsazení........max 4 cestující                               Obsazení...........max 1 cestující

 

Pára, jako pohon, měla stejně jako dnes také spoustu odpůrců. Koně skutečně smrdí méně

a v době nástupu prvních parních vozidel byli zdaleka nepřekonaní.

Pokusy jak začlenit koně do soukolí pokroku, byly ale dost neohrabané. Například vůz, který měl

plošinu, kterou pohyboval na ní klusající kůň a tento pohyb se pak přenášel na zadní kola.

Nebo obrovský vůz, kde kůň chodil dokola, zapřažen v žentouru (otočný mechanismus)

a otáčel tak koly dostavníku - vůz vypadal dost bizardně už proto, že konstruktér chtěl, aby kůň nebyl vidět 

a jevil se dojem, že vůz jede sám. Pára byla neodvratné řešení a doboví karikaturisté

tuto situaci předpovídali takto:

Se smíchem na tváři se lidé dívali i na zobrazení nabídky tří druhů uhlí pro spalovací kotle vozidel.

Pravdou je, že nám už tyto prognózy tak vtipné nepřijdou.

Ovšem tyto obrázky jsou jen fantazie. Parní vůz zůstával vozidlem nepohodlným, nespolehlivým a 

nebezpečným z důvodu neustálé možnosti požáru, nebo výbuchu kotle.

Postupně se zdokonaloval a po řadě nezdarů začal sloužit zejména jako čerpadlo v dolech.

Pro "auta" byl pak využívám kolem roku 1830 a dopravoval od 5 do 50 osob!

Závistivé pohledy koní i jejich majitelů se začaly čítat na desítky a stovky...

 

období spalování

Parní stroj je velký stroj a i když ovládá celou první polovinu 19. století na paty mu začne šlapat

spalovací motor.

V letech až 1862 vyvinul Nicoulaus Otto první, již čtyřdobý spalovací motor.

Začala se nová éra dopravy, která trvá dodnes. Bohužel jsme se trochu zasekli ve vývoji.

 

1860 - Étienne Lenoir navrhuje první motor s vnitřním spalováním, s uhlím a vzduchem jako palivem.

1883 - Gottlieb Daimler staví první benzínový motor.

Něco podpalit,  vzít si energii z celého výbuchu a umět ji nějakým způsobem přemenit na pohon

to je pěkná myšlenka, ale že nad tim budeme dalších 130let viset v bloumaní jak efektivně využít 

ten výbuch to trochu popírá lidskou fantazii.... 

 

...je přece jednodužší řešení než dobře umístěná nálož k odpálení,

co mírumilovná elektřina...?

období elektromobilu

První se objevil už dávno před tím než začaly pokusy se spalovacím motorem

a jako první také elektromobil překonal bájnou rychlost 100km/h!

Ověnčený vůz:

Měl i další výhody : jednoduchost, žádná převodovka, žádný diferenciál....

Tak nadějný a tak ambiciózní projek byl sice revoluční, ale pára a spalování ho zašlapalay do

země stejně jako současné modely politika. Ale snad již se blízká na lepší časy.

 

 

Za 150let se i vývoj elektromobilu dostal na úroveň, kdy by mohl nejen konkurovat,

ale směle nahradit fosilní spalování.

Člověk hrabivý, dominantní rasa na naší planetě, má ještě pořád dost možností jak si vyhovět.

Elektromobil je velký oříšek uvědomění, a proto bude ještě dlouho spát.

 

Elektomobili jsou nenápadné, ničím nevybočující, nevyděsí nás, chtějí jen své místo na světě :)

1860 - Étienne Lenoir navrhuje první motor s vnitřním spalováním, s uhlím a vzduchem jako palivem.
1877 - Nikolaus Otto vyvíjí čtyřdobý motor.
1883 - Gottlieb Daimler staví první benzínový motor.
1884 - Charles Parsons staví první parní turbínu na výrobu elektřiny.
1926 - Robert Goddard vypouští první raketu na kapalné palivo.
1930 - Frank Whittle patentuje vynález tryskového motoru.
1956 - Felix Wankel vyvíjí Wankelův motor.

 

 

 

 

 

Co tady chceme?

 

Na těhle stránkách se snažíme informovat o automobilismu jako o nepopsané kultuře,

která spojuje veliké množství jednotlivých subkultur. 

Chceme úkázat všechny lidi, kteří propadli autům srdcem a nebojí se to ukázat.

Někdy to hraničí  až s některou z lékařských diagnóz - úchylná psychománie nebo

extrémně nezvládnutá soudnost :)

To je ale to, co je vrchol splinutí duší auta a člověka.

Ano, auto je pro nás živoucí objekt, který má svoje potřeby, "nálady", dělá radost a

působí na všechny další smysly.

 

V autě se odráží více lidských vášní a zvířěcích vlastností, než vekterémkoliv jiném výtvoru člověka.

Prolínáme do nich své sny a jsou našimi sny.

Chováme se k nim jako k lidem a nezřídka jsou pro nás i vzácnější než sami lidé...

Auta jsou součástí naší vyspělé kultury a tvoří vlastní kulturu, se svými pravidly a trendy, se svými skvosty

i důkazy beznaděje.

 

Auta jsou také dnes v takovém postavení, že ovládají podstatnou část života lidí.

Lidí, kteří přijímají auto jako součást sebe, i lidí, kteří auto vidí jako poslední bezvýznamnou potřebu

a předmět, kterému nerozumí.

Ve skutečnosti autům nerozumí dnes 99% všech uživatelů, ale to jen ukazuje, jak masový rozmach...

automobilismu zasahuje bez vyjímky všechny lidi na zemi.

Na tomto webu chceme ukázat tuto kulturu jako celek, který již dávno přerostl původní záměr člověka,

kterým bylo nahradit málo výkonného koně.

 

Tak se bavte a najděte si svůj styl. Jak je na těchto stránkách jasně sděleno, vkus má tolik podob, kolik dokáže naše fantazie rozpoznat.

V minulosti lidé zapojili auta do různých činností.

Třeba koupání v moři přímo z auta, oblíbené v 50tých a 60tých letech, bylo časem zakázáno.